...میلاد پر خیر و برکت حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) تبریک و تهینت باد...

(جهت دریافت تصویر ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)