۵ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

جنگ نرم خطرناکتر از جنگ سخت ...

(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)

  • بصیر گراف
  • پنجشنبه ۲۱ دی ۹۶

استفاده از پیام رسان های ایرانی

(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)

  • بصیر گراف
  • پنجشنبه ۲۱ دی ۹۶

فتنه انگیزی دشمنان

(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)

  • بصیر گراف
  • دوشنبه ۱۱ دی ۹۶

رباخواری مسلم بانک ها

(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)

  • بصیر گراف
  • سه شنبه ۵ دی ۹۶

شناخت خدا ، راه حل مشکلات

(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)

  • بصیر گراف
  • جمعه ۱ دی ۹۶
؛
زمان بستر جاری عشق است ...
تا انسانها را در خود به خدا برساند ...
و تمامی آنچه در زمان حدوث می یابد، باقی است.
.
.
.
سید شهیدان اهل قلم