۱۲ مطلب با موضوع «انتخابات» ثبت شده است

باید منتظر ظلم ها و ناامنی های فراوان باشند...

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۳۱ ارديبهشت ۹۶

آقا جان! شرمنده ایم...

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۳۱ ارديبهشت ۹۶

تیر خلاص ...

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۹۶

پیروزی نزدیک است ...

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۹۶

انتخابات ؛ نماد حرکت اسلامی | پوستر

(جهت دریافت در اندازه اصلی، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۹۶

حضور مردم

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۱۷ ارديبهشت ۹۶

تغییر به نفع مردم...

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۱۵ ارديبهشت ۹۶

سلام بر ابراهیم ؛ سید محرومان | پوستر

(جهت دریافت در اندازه اصلی ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۱۵ ارديبهشت ۹۶

حضور تعیین کننده

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۹۶

مانند استادم بهشتی از طعنه ها نمی ترسیم ...

(جهت دریافت در اندازه اصلی ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۹۶
؛
زمان بستر جاری عشق است ...
تا انسانها را در خود به خدا برساند ...
و تمامی آنچه در زمان حدوث می یابد، باقی است.
.
.
.
سید شهیدان اهل قلم