به جای استفاده از نرم افزارهای صهیونیستی مانند تلگرام و ...

از پیام رسان های ملی (سروش و...) با قابلیت های بالا استفاده کنیم.

(جهت دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)