خداوند نور آسمان ها و زمین است ... (آیه 35 ، سوره مبارکه نور)

.

.

.

(برای دریافت تصویر در اندازه اصلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.)

دریافت تصویر