بگو مال خداست - مرحوم دولابی(ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۳۰ خرداد ۹۵

آیت الله مصباح یزدی | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۳۰ خرداد ۹۵

شبانه روز دلمان و وجودمان خدا باشد...

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۲۸ خرداد ۹۵

سردار جاوید ... | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید.)

 • بصیر گراف
 • سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵

بهترین ریاضت - آیت الله خوشوقت (ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵

مقام معظم رهبری (دام ظله) | عکس

مرا کیفیت چشم تو کافی است...

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۲۳ خرداد ۹۵

حلّال مشکلات - آیت الله مجتهدی(ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۲۳ خرداد ۹۵

جلب رضایت حق - آیت الله بهجت(ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

سید حسن نصر اللّه | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۲۱ خرداد ۹۵

امام خامنه ای (دام ظله) | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • پنجشنبه ۲۰ خرداد ۹۵
؛
زمان بستر جاری عشق است ...
تا انسانها را در خود به خدا برساند ...
و تمامی آنچه در زمان حدوث می یابد، باقی است.
.
.
.
سید شهیدان اهل قلم