اطاعت - آیت الله خوشوقت(ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • شنبه ۵ تیر ۹۵

فزت و رب الکعبه | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۴ تیر ۹۵

گمنامی - شهید سید مرتضی آوینی |پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۴ تیر ۹۵

ناظران - آیت الله بهجت (ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۴ تیر ۹۵

رضای خدا - آیت الله مجتهدی(ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • جمعه ۴ تیر ۹۵

شهید چمران ... | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۹۵

میلاد امام حسن مجتبی (ع) | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۹۵

گدایی از خدا - آیت الله مجتهدی(ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • دوشنبه ۳۱ خرداد ۹۵

کار فرهنگی و ضد فرهنگی ... | پوستر

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۳۰ خرداد ۹۵

بگو مال خداست - مرحوم دولابی(ره) | پند خوبان

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)

 • بصیر گراف
 • يكشنبه ۳۰ خرداد ۹۵
؛
زمان بستر جاری عشق است ...
تا انسانها را در خود به خدا برساند ...
و تمامی آنچه در زمان حدوث می یابد، باقی است.
.
.
.
سید شهیدان اهل قلم