....«تقدیم به عاشقان ولایت»....

(جهت دریافت در اندازه اصلی ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)