وقتی کنار علقمه سقا دلش شکست     ***     دیگر بهانه داشت که دریا دلش شکست

(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید)