« دوم شهریور ، سالروز شهادت چریک انقلابی ، شهید سید علی اندرزگو »

(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)